vishandel plat en kwakman

Buikslotermeerplein
bij winkelcentrum Boven 't Y
Amsterdam-Noord

.

.

Privacy Verklaring

Volendammer vishandel Plat en Kwakman standplaats: markt Buikslotermeerplein 1025 EW Amsterdam-Noord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Volendammer vishandel Plat en Kwakman
Buikslotermeerplein
1025 EW Amsterdam-Noord tel.: +3106 26 25 21 97
https://www.platenkwakman.nl/

Henny Kwakman is de Functionaris Gegevensbescherming van Volendammer Vishandel Plat en Kwakman. Hij is te bereiken telefonisch of via het contactformulier


Persoonsgegevens die wij verwerken
Volendammer vishandel Plat en Kwakman verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Eventuele bankgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via https://www.platenkwakman.nl/contact, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Volendammer vishandel Plat en Kwakman verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- VVolendammer vishandel Plat en Kwakman verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Volendammer vishandel Plat en Kwakman gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Joomla! CMS met SSL certificaat op deze website.
Voor beheer van e-mails Windows mail of een ander vergelijkbaar e-mail programma.
Volendammer vishandel Plat en Kwakman slaat de persoonsgegevens die u aanlevert op in computerservers veilig in een gecontroleerde, beveiligde omgeving, beschermd tegen ongeautoriseerde toegang.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Volendammer vishandel Plat en Kwakman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor persoonsgegevens en adressen een bewaartermijn van 2 jaar .
Voor gegevens waarbij facturatie gebruikt wordt, het termijn dat volgens de richtlijnen van de belastingdienst noodzakelijk is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Volendammer vishandel Plat en Kwakman verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Volendammer vishandel Plat en Kwakman gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Voor het anonimiseren van IP-adressen in Analytics worden de laatste 3 cijfers van een IP-adres gescrambled.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Volendammer vishandel Plat en Kwakman en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Volendammer vishandel Plat en Kwakman wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Volendammer vishandel Plat en Kwakman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via het contactformulier.

Heeft u al een account? Dan mag u hier inloggen.
Wij zijn aanwezig op:
Vishandel Plat en Kwakman Vishandel uit Volendam https://www.google.nl/maps/place/Vishandel+Plat+en+Kwakman+V.O.F./@52.3996873,4.9310946,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c604617caa242b:0x8d426a87b35b38ab!8m2!3d52.3996873!4d4.9332833
Buikslotermeerplein 1025 EW Amsterdam Noord Noord-Holland Nederland
52.39950799069085 4.935508723169651
+310626252197 info@platenkwakman.nl €2 - €100 images/plat-en-kwakman-logo-400.png
donderdag
08:00 - 17:00
vrijdag
08:00 - 17:00
zaterdag
08:00 - 17:00
zondag
Gesloten
maandag
Gesloten
dinsdag
08:00 - 17:00
woensdag
08:00 - 17:00

Wij zijn op dit moment aanwezig.

vishandel plat en kwakman